پیش از تکمیل فرم استعلام هزینه مونتاژ SMD لطفا نکات زیر را به دقت مطالعه فرمایید , در صورت عدم توجه به نکات زیر صنایع مونتاژ SMD پاژ مسئولیتی در قبل موارد ذکر شده ندارد.

 •  تحویل قطعات ، استنثیل و فیبرهای پروژه ها می بایست بصورت کامل به همراه پارت لیست به انبار شرکت صورت پذیرد.
 • قطعات تحویلی به انبار شرکت، حداقل ۲ درصد بیشتر از مقدار مصرف قطعات مونتاژ شونده اعلام شده در پارت لیست باشد. بدیهی است در پایان پروژه قطعات اضافی به مشتری عودت داده می شود. قطعاتی که مونتاژ نمی شوند نیز حتمادر پارت لیست مشخص گردند.
 •  استنسیل و بردها می بایست از فیدیوشل بصورت HALF ETCH ( نصف ضخامت استنسیل ) برخوردار باشند. وجود این گزینه الزامی است.
 •  فیدیوشل بصورت یک پد با مشخصات زیر تعریف شود: قطر سوراخ پد صفر باشد. قطر پد یک میلیمتر و بصورت گرد در ۴ گوشه هر برد باشد. حداقل فاصله فیدیوشل تا لبه برد ۵ میلیمتر باشد.
 • حداکثر اندازه بردها یا شیت های ارسالی ۲۵۰*۳۰۰ میلیمتر و حداقل آنها ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر باشد. پیشنهاد می گردد در بردهای کوچک شیت های چند تایی تهیه شود. وجود لبه ۵mm در اطراف بردها یا شیت ها الزامی است.
 •  فریم قابل قبول برای استنسیلL*W= 736*736mm و یا L*W= 650*550mm می باشد.
 •  هیچگونه سوراخی نباید روی پدهای قطعات SMD وجود داشته باشد.
 • بردها باید دارای مارکاژ باشد. هیچگونه مارکاژی نباید بر روی پد المانهای مورد مونتاژ چاپ گردد.
 •  در صورت وجود دستورالعمل مونتاژ قطعات خاص (نوع قلع، محدوده دمایی, مونتاژ اتوماتیک یا دستی، ESD و… ) بایستی دستورالعمل مربوطه ارائه گردد.
 •  ارسال قطعات می بایست تحت شرایط زیر صورت گیرد: قطعات بصورت Tape شده، بدون شکستگی و برروی قرقره سالم قرار داده شود. وجود سوراخهای نوار در سمت چپ قرقره ها باشد یکپارچه بودن Tapeها و عدم استفاده از نوار چسب برایTape های ناقص چسبنده بودن کامل و فاسد نبودن پلاستیک روی Tapeهای قطعات SMD. در صورت ارسال قطعاتی که استاندارد فوق را رعایت نکرده اند ریزش قطعات به عهده مشتری خواهد بود.
 •  تحویل قطعات می بایست همراه پارت لیست مربوطه، شامل ستونهای زیر در هنگام تحویل به انبار شرکت صورت پذیرد : ردیف نام قطعه نام قطعه در برد مقدار قطعه تعداد هر قطعه مصرفی در هر برد مقدار هر قطعه مصرفی در هر شیت ( در صورت شیت بندی بردها ) مقدار کل مصرفی هر قطعه مقدار کل تحویلی هر قطعه. نام قطعات پارت لیست تحویلی به انبار شرکت با نام قطعات در فایل ارسالی همخوانی کامل داشته باشند در صورت موجود بودن نمونه برد مونتاژ شده، حتماً آنرا همراه قطعات ارسال فرمائید.
 •  تطابق شمارش قطعات ارسالی توسط مسئول انبار  با پارت لیست ارسالی می تواند در حضور نماینده مشتری یا در غیاب وی صورت گیرد. بدیهی است در صورت عدم حضور نماینده، آمار اعلامی توسط مسئول انبار، مورد قبول طرفین خواهد بود. در صورت وجود کسری در قطعات تحویلی، اگر زمان جبران قطعات کسری توسط مشتری از ۴۸ ساعت تجاوز نماید، بدلیل جابجایی در نوبت انجام پروژه، هیچگونه مسئولیتی مبنی بر تحویل پروژه در زمان مورد توافق ، متوجه شرکت نخواهد بود.
 •  مبلغ اعلامی و مورد توافق پروژه در حالت عادی دارای اعتبار است. لذا در صورت بروز اشکالات در هنگام مونتاژ و یا برنامه ریزی خط مونتاژ از قبیل: خرابی یا فاسد بودن رول قطعات، اکسید بودن پایه قطعات در اثر تماس طولانی با هوا یا رطوبت یا …، ناهماهنگی مقدار قطعات با برچسب آنها، نصب دستی قطعات بدلیل نامناسب بودن پایه ها یا انداره و وزن آنها ( در بردهای دو رو )، نیاز به شارژ قلع بدلیل نامناسب بودن استنسیل و …، شامل هزینه های اضافی مربوطه خواهد شد. لذا خواهشمند است بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه هزینه اضافی مونتاژ، قبل از ارسال استنسیل ، قطعات و فیبر، کنترلها و بررسیهای لازم را از لحاظ سالم بودن پایه قطعات و همچنین نوع بسته بندی مربوطه بمنظور آسیب نرسیدن به Tapeها و سینی ها (TRAY ) مبذول فرمائید. در صورت درخواست برد نمونه مونتاژ شده در هنگام سفارش هماهنگی های لازم را مبذول فرمایید
 •  تحویل پروژه مونتاژ شده به مشتری از انبار شرکت، فقط با تائیدیه تسویه از سوی واحد مالی این شرکت صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است قبل از ترخیص پروژه از انبار شرکت بمنظور تسریع در انجام امور اداری، نسبت به تسویه آن اقدام فرمائید.
 •  قبل از ارسال پروژه، خواهشمند است جهت تعیین مبلغ پروژه, زمان تحویل پروژه به شرکت و موعد تحویل پروژه مونتاژ شده،با واحد سفارشات شرکت خدمات مونتاژ SMD پاژ تماس حاصل فرمایید.