ارائه خدمات مونتاژ DIP و THT بصورت دستی و نیمه اتوماتیک انجام می پذیرد .

 

این شرکت با دارا بودن خطوط مونتاژ DIP دستی و نیمه اتوماتیک و تجهیزات حوزچه لحیم کاری ERSA امکان مونتاژ کلیه برد های DIP وTHT شما را  قیمت مناسب و در اسرع وقت انجام می پذیرد .